Welcome to your Test1

Kva for eit kurs eller tur deltok du på?
Kor god synes du informasjonen på nettsida var?
Kor godt synes du kurset/turen var?
Kva synes du var mest lærerikt?
Kva må vi bli bedre på?
Infomasjonen var så god
Fri kommentar